Logo
Logo

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542

Transport opasnog tereta

Usluga odnošenja opasnog hemijskog otpada i hemijske ambalaže

Transport opasnog otpada

Posedujemo integralnu dozvolu za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada

Preuzimanje otpada smo standardizovali u okviru naših sistema upravljanja kvalitetom, zaštite životne sredine i bezbednošću i zdravljem na radu

U skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu i Zakonom o upravljanju otpadom, mi ispunjavamo zakonsku obavezu i besplatno preuzimamo praznu ambalažu nakon potrošnje naših hemikalija uz prateću, zakonom definisanu dokumentaciju

Imamo desetogodišnje iskustvo u preuzimanju hemijskog otpada iz laboratorija ( hemikalije sa isteklim rokom trajanja , radni rastvori i drugi hemijski otpad ) i otpada koji nastaje nakon servisiranja laboratorijske opreme

Posredujemo u procesu karakterizacije otpada, pružamo podršku oko izrade dokumentacije za preuzimanje otpada

Dozvola
Logo
Lachner

Kontakt

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542
komercijala@proanalytica.com

Sistemi upravljanja

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine – ISO 14001:2015 Sistem upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu - ISO 45001:2018Sistem upravljanja kvalitetom – ISO 9001:2015

Copyright © Proanalytica doo 2023

Sva prava zadržana