Logo
Logo

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542

Laboratorijska oprema i potrošni materijal

Laboratorijska oprema i potrošni materijal za potrebe hemijskih, industrijskih, mikrobioloških i drugih laboratorija

Opsta laboratorijska oprema

01

Laboratorijski instrumenti, priprema uzoraka i ispitivanje materijala

02

Servisno aplikativna podrška

03

Potrošni materijal

04

Logo
Lachner

Kontakt

Bulevar umetnosti 27, 11000 Beograd

+381 11 31 30 542
komercijala@proanalytica.com

Sistemi upravljanja

Sistem upravljanja zaštitom životne sredine – ISO 14001:2015 Sistem upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu - ISO 45001:2018Sistem upravljanja kvalitetom – ISO 9001:2015

Copyright © Proanalytica doo 2023

Sva prava zadržana