Logo
Logo

Булевар уметности 27, 11000 Београд

+381 11 31 30 542

Сигурносни ормани ASECOS

Ново доба је донело нове технологије

Asecos - сигурносни ормани за хемикалије

Ново доба је донело нове технологије које су омогућиле децентрализовано складиштење хемикалија. Уместо старог централизованог система складиштења у наменски грађеним и опреманим објектима, сада је могуће чувати хемикалије и друге опасне материје на безбедан начин, на месту употребе.

Осим дневних потреба (по једна отворена боца), веће количине опасних материја се морају складиштити на начин који је безбедан за запослене и за имовину. То значи да се мора обезбедити заштита здравља и објекта, тако што ће се спречити могућност пожара, елиминисати удисање опасних материја и заштитити имовина од утицаја опасних материја.

asecos, водећи светски произвођач сигурносних ормана, великим бројем модела, димензија и опреме, омогућује сваком кориснику да пронађе решење у складу са својим потребама и законском регулативом.

Сигурносни ормани су израђени у складу са европским стандардима који су усвојени и у нашој земљи – СРПС ЕН 14470-1, СРПС ЕН 14470-2, СРПС ЕН 16121, СРПС ЕН 16122 и бројним директивама које се односе на безбедност на раду и сигурност при руковању одређеном опремом.

Груба подела сигурносних ормана према намени:

За складиштење запаљивих материја

За складиштење корозивних материја

За складиштење боца под притиском

За складиштење отрова

Правилно кориштење сигурносних ормана подразумева складиштење материја у орманима који су намењени за ту врсту материја. Запаљиве хемикалије имају одговарајућу заштиту једно у орманима намењеним за то. Kорозивне материје ће оштетити делове ормана који нису намењени за складиштење материја које изазивају корозију металних делова. Боце под притиском су опасност по више основа-гас под притиском услед оштећења вентила или саме боце може довести до експлозије, ускладиштени гас може бити штетан по здравље, а може доћи и до пожара- па је због свега наведеног забрањено држати боце у радном простору без адекватне заштите-ормана.

У складу са потребама корисника, пре свега према месту инсталације, а и према количини материја за складиштење, asecos у свом програму нуди ормане који могу бити високи-самостојеће јединице велике запремине или подпултни-инсталирани углавном испод радне површине дигестора или радних столова.

Унутрашња опрема-полице или фиоке, зависи од паковања, расположивог простора и начина кориштења ускладиштених материја.

У складу са стандардима и законском регулативом, сви сигурносни ормани морају имати одређен број измена ваздуха, а то се може обезбедити једино повезивањем на систем вентилације. Прва варијанта је уградња вентилатора и цеви за вентилацију који одводе испарења из радне средине. Опција има много-од малих вентилатора који опслужују по један орман, преко заједничког система вентилације за више ормана. Друга варијанта је уградња филтерских екстракционих јединица које опслужују по један орман и елиминишу потребу за спровођењем испарења до спољне средине, већ ваздух пречишћавају у самој радној средини. Филтрирање се обавља преко измењивих кертриџа који се мењају у интервалима које одређује сама јединица пратећи засићеност и изводи се без употребе алата, брзо и једноставно.

Сви сигурносни ормани се закључавају, чиме се спречава приступ особама које немају дозволу за то.

Поред сигурносних ормана за лабораторијске намене, asecos нуди и индустријски програм ормана и опреме за складиштење и руковање опасним материјама.

За више информација, обратите се нашој служби продаје.

 

https://www.asecos.com/Home/EN_index_1000.html

Брошура
Logo
Lachner

Контакт

Булевар уметности 27, 11000 Београд

+381 11 31 30 542
komercijala@proanalytica.com

Системи управљања

Систем управљања заштитом животне средине – ISO 14001:2015Систем управљања здрављем и безбедношћу на раду - ISO 45001:2018Систем управљања квалитетом – ISO 9001:2015

Copyright © Proanalytica doo 2023

Сва права задржана